ZAGRO Group is opening the new Office in Sweden

The ZAGRO Group has taken another step towards its customers in Northern Europe since September 1st by opening its "Office Scandinavia / Norden" based in Sweden. The office is managed by Holger Ruoss (Sales / Project Management).

"With this decision we are expanding our activities in this region and are structurally prepared for future growth", explains Wolfgang Zappel, Managing Director of ZAGRO Bahn- und Baumaschinen GmbH.

“We are happy that we were able to win Mr. Ruoss for our sales team. As a specialist with many years of experience in the field of Unimog and road-rail technology, Mr. Ruoss will ensure the best possible support for our customers on site and further expand the presence of the entire ZAGRO Group in Scandinavia", explains Peter Wirth, Sales Manager.

 

ZAGRO Group har tagit ytterligare ett steg mot att möta sina norra kunder sedan den 1. september genom att öppna sitt "Office Scandinavia / Norden" baserat i Sverige. Kontoret hanteras av Holger Ruoss (försäljning / projektledning).

„Med detta beslut utvidgar vi vår verksamhet i denna region och är strukturellt förberedda för framtida tillväxt", förklarar Wolfgang Zappel, VD för ZAGRO Bahn- und Baumaschinen GmbH.

„Vi är glada över att vi lyckades vinna H. Ruoss för vårt säljteam. Som specialist med mångårig erfarenhet inom Unimog och väg-järnvägsteknik kommer Holger Ruoss att säkerställa bästa möjliga support för våra kunder på plats och ytterligare utöka närvaron av hela ZAGRO-gruppen i Skandinavien", förklarar Peter Wirth, Försäljningschef.